EtaV8Sql Teknik Özellikler - İdeal Bilgisayar

İçeriğe git

Ana menü:

BİR BAKIŞTA ETA:V.8-SQL TEKNİK ÖZELLİKLER
 
ETA:V.8-SQL parametrik ve etnek yapısı ile her sektör için çözümler sunar. İşletmeler tüm süreçlerini ETA:V.8-SQL ile takip edebilirler.
ETA:V.8-SQL’in modüler ve entegre yapısı ile tüm modüller arasında tam ve eş zamanlı entegrasyon mümkündür.
ETA:V.8-SQL’i kullanıcılar kendi isteklerine göre görsel ve içerik olarak özelleştirebilirler. Böylece pek çok noktada çözümlerin geliştirilmesi mümkün olur.
ETA:V.8-SQL’in kullandığı Açık veri tabanı platformu sayesinde Excel, Access gibi programlara direkt bağlantı yapılabilir. Kullanıcıların bu programları kullanarak ek çözümler üretmeleri mümkündür.
ETA:V.8-SQL’de çok yönlü güvenlik sistemi mevcuttur. Sistem yönetimi ile kullanıcı tanımı, yetkilendirme, şirket açma, devir gibi güvenliğin ön planda tutulduğu işlemler tek bir yerde toplanmıştır.
ETA:V.8-SQL’de işletmelerin verilerini güvence altındadır. Sağlam ve güvenilir veri yapısı ile veri kaybı engellenmiştir.
ETA:V.8-SQL ile çok sayıda şirket ile çalışmak mümkündür. Her şirket kendi içerisinde parametrik olarak ihtiyaca göre farklı şekilde tasarlanabilir.
ETA:V.8-SQL ile sınırsız sayıda döviz ile işlem yapılabilir. Döviz kurları günlük olarak kullanıcı tanımlı döviz türlerine göre girilerek takip edilir. Kurlar İnternetten otomatik güncellenebilir.


ETA:V.8-SQL gelişmiş raporlara sahiptir. Standart raporlara alan eklenip çıkarma, alan uzunluklarını ve kolon sıralarını belirleyebilme, istenilen alan ya da alanlara göre sıralama, raporların renk ve yazı tiplerini belirleme ve bu kriterleri kaydedip tekrar kullanabilme gibi birçok özellik mevcuttur.
ETA:V.8-SQL’de alınan raporlar Excel, Word, PDF, HTML formatlarında kayıt edilebilir ve e-posta gönderilebilir.
Kart ve hareket seçim ve arama pencerelerinde aramalar pratik şekilde yapılarak istenilen kayda ulaşmak kolaylaştırılmıştır. Kullanıcılar bu pencereleri istedikleri şekilde dizayn edip, alan ekleyip çıkarma, saha isimlerini değiştirme gibi işlemleri yapabilirler.

İLİŞKİSEL VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ

Client / Server Mimari
Veri işleme operasyonlarının optimize edilmesini sağlar ve ağ üzerindeki trafiği en alt düzeye indirir.

Maliyet
Gelişmiş özelliklere sahip bir Server bilgisayar birçok işlemleri üzerinde yapacağı için istemcilerde (terminal) daha ucuz bilgisayarlar kullanılabilir.

Veritabanı
Veritabanı üzerinde kullanıcı yetkileri tanımlanabilir.

Veri Bütünlüğü
İlişkisel veritabanı modelinin ana amacı olan veri bütünlüğü sayesinde yanlış ya da ilgisiz verilerin veritabanına kayıt edilmesi önlenir.

Veri Saklama
Veri saklama alanında daha az yer kapladığı gibi erişim süresini de hızlandırır.

YAPISAL ÖZELLİKLER

ETA:V.8-SQL, Object Oriented teknoloji kullanılarak hazırlanmıştır ve açık veritabanı mimarisine sahiptir.
Hem büyük hem de orta ölçekli işletmelerin gereksinimi olan tüm fonksiyonelliğe sahiptir.
Windows'un alışılmış kullanım ve grafik standartlarına sahiptir ve SQL özelliklerini kullanmaktadır.
Açık Veri Bağlantısı (ODBC Driver) ile Excel, Word, Access gibi popüler programlara direkt bilgi bağlantısı yapabilmektedir.
Açık sistemleri desteklemesi sayesinde yardımcı programlarla sağlıklı bir iletişim kurar.
Başka firmalar tarafından geliştirilen raporlama araçları ve çok farklı yazılımlar ile firmaya özel uyarlamalar yapılmasına olanak sağlar.

GENEL ÖZELLİKLER

Modüler yapı ile aynı anda birden fazla modül ve şirkette çalışabilme
Parametrik yapı ile şirket ve kullanıcı bazında özelleştirme
Modüller arası ve muhasebe ile esnek entegrasyon
Windows uyumlu görsel kullanıcı arayüzü
Çok kullanıcılı çalışma imkanı
SQL fonksiyonlarının kullanabilmesi
Menü, şirket ve işlem bazında yetkilendirme imkanı. Kullanıcıları grup veya departmanlara bağlayıp grup bazında ortak yetkilendirme yapılabilmesi
Tüm modüllerde çok sayıda fiş tipi tanımlanabilmesi. Bu fiş tiplerine bağlı olarak muhasebe entegrasyon tanımı, stok fiyat tanımı, evrak no tanımı ve kolon boy tanımı yapılabilmesi.
Tüm modüllerde Entegrasyon açıklamalarının esnek olarak tanımlanabilmesi ve istenilen alanların fiş açıklama satırlarına taşınabilmesi
Kullanıcı tanımları, yetkilendirme, devir, fiş tipi tanımları gibi uzmanlık gerektiren işlemlerin tek menü altına toplandığı Sistem Yöneticisi Menüsü özelliği
Kart ve fiş bazında ilk kayıt eden ve düzeltme yapan kullanıcı bilgilerinin görülebilmesi ve raporlanabilmesi
Tüm şirketlerin tek bir işlemle yılsonu devrinin yapılabilmesi, dönem başında eski döneme ait kartların yeni döneme taşınarak aynı anda her iki dönemde çalışılabilmesi ve daha sonra devir işlemi yapılarak yeni döneme fişlerin aktarılabilmesi
Programdaki tüm görsel araçların renk ve yazı tipi karakterlerinin belirlenebilmesi
Doküman düzenleyici programı ile Fatura, irsaliye, sipariş gibi matbu formların dizaynlarının yapılabilmesi
Kart ve hareket seçim pencerelerinde istenilen alanların eklenip kaldırılması ve ana pencereye bağlı diğer pencerelerin istenilen şekilde SQL komutları ile tanımlanarak açılabilmesi. Bu ayarların kullanıcı ve şirket bazında saklanabilmesi
Benzersiz orta menü ile ekranlar arasında kaybolmadan kolay kullanım imkanı
Sınırsız sayıda makro tanımlayabilme
Kullanıcıya özel hızlı ulaşım menulerinin tanımlanabilmesi
Tüm modüllerde çok sayıda döviz cinsi ile çok dövizli işlem yapılabilmesi
Rapor saha boylarının istenilen uzunlukta verilebilmesi, sahaların sütun sıralarının değiştirilebilmesi, saha eklenip çıkarılabilmesi ve üst üste 5 ayrı sahaya göre artan/azalan değerde sıralama yapılabilmesi. Bu ayarların kullanıcı bazında kayıt edilebilmesi
Tüm raporların Excel, word, pdf, html, txt, rtf formatlarında alınabilmesi ve bu formatlarda e-posta gönderilebilmesi
Önceki versiyonlardan data transferi ile kolay geçiş imkanı

MODÜL BAZINDA ÖZELLİKLER

STOK

•Ürün özelliklerinin eksiksiz tanımlanabileceği stok kartı
•Stokların depo bazında takip edilebilmesi
•Stokların parti bazında takip edilebilmesi
•Stok kartında 2 adet birim takibi
•3 ayrı stok cinsi, başlıkları değiştirilebilir 5 adet özel kod ve 5 adet açıklama tanımı
•5 adet farklı fiyat tanımı ile fiyatların alış, satış bazında ayrılması ve varsayılan fiyat uygulaması
•Fiyat ve kart bazında 3 adet oran iskonto tanımı
•5 ayrı döviz tanımı
•Farklı barkod türlerinden 5 adet barkod tanımı
•Stok kartına birden fazla resim eklenebilmesi
•Bölüm, reyon ve raf olarak sınıflanan ve alt bölümlere ayrılan stok yerleşim takibi
•Stokların gruplara bağlanarak rapor alınabilmesi
•Genel, depo ve fiş tipi bazında stok muhasebe hesap kodu verilebilmesi
•Kullanıcı tanımlı fiş tipleri; fişin depolu çalışıp çalışmayacağı, fişte hangi fiyatın default olarak geleceği, hangi evrak serisinin takip edileceği gibi özellikler
•Stok fişlerinde, ilgili stoklara ait detaylı fiyat analizi imkanı
•Her yerden ulaşılabilen stok analiz penceresi ile stokların birim, ay ve depo bazında analiz edilebilmesi. Rezerv miktar ve fiili değerlerin izlenebilmesi
•Excelden stok fişlerine veri transferi
•Sayım fişleri ile sayım sonuçlarının kolay işlenebilmesi
•Maliyet ve kar/zarar analiz raporları
•Genel ve depo bazında stok bakiye, hareket ve ekstre raporları

CARİ

•Müşteri ve satıcı hesaplarının tüm detayları ile tanımlanabileceği cari kartı
•3 ayrı cari hesap adı, 3 adet yetkili başlıkları değiştirilebilir 5 adet özel kod ve 5 adet açıklama tanımı
•Tek bir cari kartta birden fazla döviz hesap takibi
•Cari kartına birden fazla resim eklenebilmesi
•3 farklı adres bilgisi girişi. Yazışma, fatura ve sevk işlemleri için adres seçimi
•Kredi, teminat, risk limitlerinin TL ve döviz olarak girişi takibi
•Farklı ödeme planı ve taksit grupları tanımlanması ve cari karta uygun ödeme planı şablonu seçimi
•Kart çalışma kontrolüyle seçilen kartta işlem engeli
•Cari kartlara hareket girişi sırasında görülebilen uyarı mesajları konulabilmesi
•Kara liste takibi
•Sektör ve bölgelere göre kartların gruplanabilmesi
•Farklı işlem cinsleri tanımlayarak (Fatura, nakit, senet, çek) hareket girişinde bu işlem cinslerine göre giriş ve muhasebe bağlantısı  
•Cari grup ve bağlantılı alt gruplar açılarak cari kartların sınıflandırılabilmesi, grup bazında muhasebe kodu verilebilmesi ve rapor alınabilmesi
•Ödeme eşleme takibi özelliği ile, bir alacak veya borç hareketinin birden fazla karşı hareket ile kısmen veya tamamen TL ve döviz olarak eşlenerek kapatılabilmesi
•Cari analiz penceresiyle fatura dağılımı, ödeme /tahsilat bilgileri, çek senet tutarları, risk analizi ve döviz  toplamları ve analizi  bilgilerine anında ulaşılabilmesi
•Devir esnasında işlem cinslerine göre(nakit, fatura, çek/senet vs.. ) devir rakamlarının ayrı ayrı aktarılabilmesi
•Kur farkı fişlerinin otomatik ve toplu olarak oluşturulabilmesi
•Cari bazında fiyat listesi tanımlama, tanımlanan listelerdeki fiyatların fişlere otomatik veya manuel taşınabilmesi
•Cari bakiye ve vade farkı raporları
•Cari özet ve detaylı tahsilat analiz raporları
•Detaylı ekstre, stoklu ekstre ve genel hareket raporları

FATURA

•• Kullanıcı tanımlı ve şirkete özel fatura fiş tipleri
• Stok, Cari, Muhasebe, Kasa ve Banka modülleriyle anlık entegrasyon
• Fatura fiş tipi bazında kullanıcıya göre saha tanımlama imkanı
•Fatura saha başlıklarını değiştirerek özelleştirme  
• Esnek, tanımlanabilir, indirim ve masraf saha başlıkları
•Fatura girilirken ilgili cari ve stok kartlarına ait çok detaylı bilgilere kolayca ulaşılabilmesi
• Fatura girişi sırasında stokların detaylı, maliyet ve fiyat analizlerinin yapılabilmesi
• Fatura girişi sırasında pratik olarak yeni kartların açılabilmesi ve revize edilebilmesi
• Hizmet kartları ile hizmet faturası takibi
• Tevkifatlı fatura takibi
• Fatura girişi sırasında farklı dövizler girilebilmesi, istenen döviz türü ile cari modülüne entegrasyon  
• Fatura girişi sırasında vergi rakamlarının oransal bazda yine aynı ekrandan kolayca dağılımlarının görülebilmesi
•Aynı anda birden fazla cari hesaba toplu fatura kesilebilmesi
• Kapalı faturaların nakit kasa veya banka kredi kartları ile tahsilatı
•Excel'den faturaya veri transferi
• Farklı formatlar da dizayn oluşturabilme ve döküm
• Gider faturası ve masraf yerleri takibi
• Müstahsil alım makbuzları takibi ve raporları
•Fatura satıcı, plasiyer takibi ve raporları
• Fatura bazında kar zarar analiz raporları
•Stok ve cari bazda detay/özet fatura raporları

MUHASEBE

•Kullanıcı tanımlı ve şirkete özel fiş tipleri. Mahsup, tahsil veya tediye fişi seçenekleri
•Fiş cambazı ve bağlı kdv özellikleri ile hızlı ve pratik fiş girişi
•Banka ekstrelerinin muhasebe fişine direkt transferi
•Muhasebe fişinde iken hesapların mizan ve muavin değerlerine tek tuş ile ulaşım
•Dövizli ve miktarlı muhasebe takibi
•Detaylı, hızlı ve pratik hesap planı oluşturma seçenekleri
•Hesap çalışma tipi ile borç, alacak ve hem borç hem alacak çalışan hesapların belirlenebilmesi  
•Standart muhasebe raporları dışında dövizli ve miktarlı envanter, ekstre ve mizan raporları alınabilmesi
•Masraf merkezi kullanımı ile masraf merkezlerinin gruplandırılması, dökümü, gelir ve giderlerin masraf merkezi bazında takibi


DEMİRBAŞ

•Demirbaş kartına 5 adet resim eklenmesi
•Enflasyon Düzeltmesi işlemi
•Tüm yıllara ait değerlerin kart üzerinden girilmesi ve takibi
•Reel olmayan finansman tutarlarının takibi
•KDV, Amortisman, Enflasyon düzeltme ve demirbaş mizanı raporları
•Amortisman tutarının detaylı olarak girilebilmesi (Nakliye, Komisyon, Finansman gideri vb.)
•Tüm işlemler için muhasebe bağlantısı yapılabilmesi

ÇEK / SENET

•Kullanıcı tanımlı ve şirkete özel çek ve senet fişleri
•Kullanıcı tanımlı çek/senet pozisyonları (Teminat, finans çekleri, vb.)
•Bordro bazında çek/senet takibi, kullanıcı hatalarını önlemek amacıyla son durumlar dikkate alınarak işlem imkanı
•Çek/senet işlemlerinin döviz olarak da takip edilebilmesi
•Çek/senet kartlarının banka ve cari arasında virmanı
•Çek/senet kapama bordroları ile gerçek risk takibi ve kara liste takibi
•Cirolu Çek/Senetlerin otomatik kapatılabilmesi
•Toplu çek/senet oluşturma işlemi ile otomatik taksitlendirme yapılabilmesi
•Kısmı çek/senet ödeme takibi yapılabilmesi
•Kasa, banka, cari  ve muhasebe modülleri ile anlık entegrasyon.

İRSALİYE

•Kullanıcı tanımlı ve şirkete özel irsaliye fiş tipleri
•Stok, Cari, Fatura, Muhasebe, Kasa ve Banka modülleri ile tam entegrasyon
•İrsaliyelerin tek tek, toplu halde tek tek veya birden fazla irsaliye toplanarak tek bir fatura halinde faturalanabilmesi
•İrsaliyelerin sonradan fiyatlandırılabilmesi
•İrsaliye girişi sırasında malın detaylı olarak maliyet fiyatlarının (fifo, lifo, yao) gerek genel bazda gerekse depolar bazında görülebilmesi, ilgili malın alış ve satışı sonrasında oluşan hareket fiyatlarının görülebilmesi
•İrsaliye girilirken ilgili cari ve stok kartlarına ait çok detaylı bilgilere kolayca ulaşabilmesi
•İrsaliye girişi sırasında farklı dövizler girilebilmesi ve aynı ekrandan farklı döviz değerlerinin gruplanarak dağılımlarının görülebilmesi
•İrsaliye girişi sırasında vergi rakamlarının oransal bazda yine aynı ekrandan kolayca dağılımlarının görülebilmesi
•Excelden irsaliyeye veri transferi

SİPARİŞ

•Kullanıcı tanımlı ve şirkete özel sipariş tipleri
•Alınan veya verilen siparişlerin stok bazında takip numarası verilerek ayrı ayrı veya toplu olarak kapatılabilmesi
•Stokların Depo bazında siparişlerinin ayrı ayrı takip edilebilmesi
•Stok ve cari rezervleri oluşturabilme ve parametrik olarak detaylı rezerv kontrolleri
•Siparişlerden, tekil veya istenilen kıstaslara göre toplu olarak irsaliye ve fatura oluşturulabilmesi
•Cari kartlarına ait detaylı sipariş limit (miktar/fiyat/tutar vs.) takibi
•Her sipariş fişi için termin/geçerlilik/kesinleşme tarihi ve saati belirtilebilmesi
•Excelden siparişe veri transferi
•Sipariş sevkiyat, teslim edilen ve kalan raporları
•Cari ve stok bazında detaylı/özet sipariş analizleri

KASA

•İşletmenin her kasası için ayrı kasa kartları tanımlayabilme
•Dövizli kasa takibi
•Kasa kartında 3 ayrı kasa adı, 3 adet yetkili tanımı
•Kasa ters bakiye kontrolü
•Günlük, haftalık, aylık veya yıllık tarih kontrolü ile kasaya giriş engeli
•Kasa kartına asgari ve azami tutar girilerek kasa bakiyesinin asgari tutarın altına düşmesi veya azami tutarın üzerine çıkması durumunda giriş veya çıkış hareketinin engeli
•Fatura, nakit, senet, çek, dekont, banka gibi değişik işlem cinsleriyle işlem ve her işlem cinsi için farklı muhasebe hesap kodu   
•Gelir gider makbuzlarının takibi
•Kasa bakiye ve analiz raporları
•Kasa defteri
•Kasa ekstre ve kasa virman raporları

BANKA

•Çok sayıda hesap açımı, banka ve şube bazında gruplama
•Çok dövizli işlem
•3 adet hesap adı, 5 adet özel kod, 5 adet açıklama alanı
•Giriş, çıkış ve bakiye asgari ve azami tutar kontrolü
•Bankalar arası virman işlemleri
•Kolay kredi kartı tahsilat girişi ve kredi kartı tahsilatlarının takibi
•Excel formatındaki banka ekstrelerinin banka fişine transferi
•Banka bakiye ve analiz raporları
•Banka ekstre ve hareket raporları
•Günlük, haftalık ve aylık analizler
MUHASEBE IV

•E-beyanname hazırlama ve paketleme işlemlerinin yapılabilmesi
•KDV, muhtasar, geçici vergi, kurumlar, gelir vergisi, gelir vergisi ek beyannamelerinin tanımlarının esnek olarak belirlenip dökümlerinin alınabilmesi
•7A ve 7B hesap planlarına göre otomatik yılsonu ve dönem sonu işlemlerinin yapılabilmesi
•BA-BS formu verilerinin fatura ya da muhasebe fişlerinden otomatik çekilebilmesi
•İndirilecek KDV listesi hazırlayabilme
•Ek mali tabloların hazırlanabilmesi


BORDRO

•SSK raporlarını ve e-bildirge hazırlayabilme
•Personelin işyeri, departman, pozisyon ve görev tanımlarını yapabilme
•Departmanlara göre rapor alabilme
•Personel kartlarına resim tanımlayabilme
•Adres bilgisi girişi
•Aynı şirket altında birden fazla şube işlemlerinin takip edilebilmesi
•Teşvik kapsamındaki iller için teşvik bildirim raporlarının hazırlanması
•Tüm resmi dökümlerin alınabilmesi
•Kullanıcı tanımlı Özel Raporlar
•Kullanıcı tarafından belirlenebilen mesai, ödenek ve  kesinti tanımları
•Mesai tiplerine göre belirlenebilen tazminat tanımları
•Kullanıcı Tanımlı Esnek Muhasebe ve işletme Entegrasyonu
•Toplu işlemler yapabilme (Puantaj, Netten brüte, toplu ücret değişikliği vb.)
•Geçmiş (devir yapılmış) ayda raporlama amaçlı çalışabilme ve geçmiş aya ait bilgilerin ve hesaplamaların değiştirilmesinin engellenmesi
•Özel emeklilik ve özel sağlık sigortası takibi yapılabilmesi

İŞLETME

•Fiş tipi belirleme
•İşlem kodu tanımlama
•Bir satırda 5 değişik gider ve gelir tutarı yazabilme
•Stok ile entegre çalışabilme
•Demirbaş tablosu oluşturma
•Detaylı defter dökümleri ve kod analizleri
•Envanter ve Demirbaş listeleri
•Kdv, muhtasar, geçici vergi, gelir vergi beyannamelerin hazırlanabilmesiÜRETİM

•Mamül ve yarı mamul reçeteleri tanımlama
•Reçetelerde hammadde, hizmet ve gider tanımlayarak maliyet hesaplama
•Üretim emir fişleri oluşturma
•Parçalı/kısmi emir kapama işlemleri
•Farklı emir fiş tipleri tanımlayabilme
•Muhasebe bağlantısı
•Giderlerin toplu olarak maliyetlere yansıtılması
•Hurda ve fire takibi
•Üretim detay ve özet raporları
•Üretim tasarım maliyet listeleriETİKET YAZDIRMA

•Stok bağlantılı etiket ve barkod etiketi yazdırma
•Cari ve kartoteks bağlantılı etiket yazdırma
•Fatura, irsaliye ve sipariş fişleri ile bağlantılı etiket yazdırma
•Kullanıcı tanımlı etiket hazırlama
•Görsel, kolay ve hızlı etiket dizaynı hazırlama
MUHASEBE BÜRO OTOMASYONU

•Mükellef hesaplarının borç alacak takibi yapılabilmesi
•Tekli, toplu serbest meslek makbuzu kesilebilmesi, aynı anda muhasebe ve işletme defteri modüllerine entegrasyon yapılabilmesi


YÖNETİM ANALİZİ VE FİNANSMAN TAKİBİ

•Genel bütçe analizi ile tek ekrandan birden fazla bilgiye ulaşarak şirketin durumunun değerlendirilebilmesi
•Stok, cari, fatura,irsliye,kasa ,banka,çek/senet hareket analiz bölümleri ile yapılan hareketlerin günlük, haftalık, aylık,yıllık ve iki tarih arası şeklinden analiz edilmesi ve grafiklerinin alınması
•En çok ve en az hareket gören stok kart ve cari kart analizlerinin yapılabilmesi, grafiklerinin alınması
•İşlem görmeyen stok kart ve cari kart analizlerinin yapılabilmesi
•Bölgesel ve özel koda göre cari ve stok kart bazında gruplanarak rapor alınması ve grafiklerinin alınması


TRANSFER

•Yazarkasalara stok transferi, bilgi/fiyat güncelleme ve yazarkasada oluşan hareketlerin program içerisine transfer edilebilmesi
•Pos cihazlarına stok transferi, bilgi/fiyat güncelleme ve pos cihazında oluşan hareketlerin faturaya transferi ve muhasebeleştirilmesi
•Excel veya Text formattaki fatura, sipariş ve irsaliye bilgilerinin transferi
•Toplu stok, fiyat ve cari hesap aktarım ve güncelleme işlemleri
•PDKS verilerinin bordro modülüne transferi işlemi
•Farklı modüllere kart ve hareket transferlerinin yapılabilmesi

VERİ AKTARMA


•Şirketler arası kart ve hareket transferi yapılabilmesi
•Kart ve hareket bilgilerinin xml formatında dosyaya transferi ve dosyadan programa transfer edilebilmesi
•Sonradan toplu muhasebeleştirme işlemleri

RAPORLAR

•Kullanıcı tanımlı özel rapor dizaynlarının hazırlanabilmesi
•Rapor çıktılarının xls, txt ve xml formatında kayıt edilebilmesi
•Grup rapor tanımı ile birden fazla raporun tek ekrandan izlenebilmesi ve belirli aralıklar ile izlenen bilginin otomatik güncellenmesi


 
İçeriğe dön | Ana menüye dön